Maak kans op één van de 5 duotickets voor Plopsaland!

Terug naar overzicht

Samen met je zoon of dochter naar Plopsaland De Panne op de kosten van De Keukenbouwer? Dat kan!
Laat je zoon of dochter deelnemen aan onze kleurwedstrijd en misschien winnen jullie wel één van de 5 duotickets!

Wat moet je doen om te winnen?

Om kan te maken op een duoticket is het belangrijk dat je zoon of dochter deelneemt aan de kleurwedstrijd.
Sommige leerlingen uit het eerste leerjaar zullen deze kleurplaat ontvangen op school. Geen kleurplaat ontvangen?
Download ze dan snel via deze link.

Na het inkleuren vul je als ouder snel nog even de gegevens in en breng je de kleurplaat binnen in één van onze toonzalen waar onze verkopers deze graag in ontvangst zullen nemen.

Op 30 november zullen de 5 winnende tekeningen vermeld worden op onze Facebook pagina.

Reglement

1. De kleurplaat wordt ingekleurd door een kind jonger dan 12 jaar.

2. Slechts één lid van eenzelfde gezien kan een prijs winnen.

3. De kleurplaat wordt door één van de ouders overhandigd in één van onze toonzalen.

4. We ontvangen de kleurplaat ten laatste op 30/11/21.

5. De contactgegevens worden ingevuld door de ouders

6. De contactgegevens zijn actueel en correct

7. Je gaat akkoord met het reglement.

8. De deelnemer is geen vergoeding of extra kosten verschuldigd aan De Keukenbouwer.

9. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

10. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, verleent de deelnemer De Keukenbouwer de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op haar website, e-mail en social media kanalen

11. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart De Keukenbouwer tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

12. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

13. De geldigheid van de toegangstickets kan beperkt zijn in tijd.

Deel deze pagina

Tips en inspiratie

Kleur en win een duoticket voor Plopsaland!

Verkopers schenken commissie aan rampenfonds voor overstromingen

Ontdek onze virusvrije keukens

Ontdek onze virusvrije keukens.